BMI-calculator - bereken uw BMI en begrijp het resultaat

BMI calculator

Bekijk resultaten

 

BMI onder 18,5 = ondergewicht

BMI tussen 18,5-24,9 = normaal gewicht

BMI tussen 25-29,9 = overgewicht

BMI tussen 30-39,9 = obesitas

BMI boven 40 = ernstig overgewicht

Volledige handleiding voor het begrijpen en gebruiken van de BMI-calculator

BMI is een afkorting voor Body Mass Index en is een berekeningsmethode die u iets kan vertellen over de verhouding tussen uw gewicht en uw lengte. Het is een getal dat zowel in het openbaar als in de privésfeer in gezondheidscontexten wordt gebruikt.

Het is belangrijk dat u weet hoe u het resultaat van de berekening kunt gebruiken om de juiste kennis over uw gezondheidstoestand te verkrijgen.

Over het geheel genomen is een BMI-getal bedoeld om aan te geven of iemand ondergewicht, normaal gewicht of overgewicht heeft. In dit verband is het belangrijk uw BMI te berekenen in verhouding tot uw leeftijd. Er zijn verschillende gewichtscurven die zijn onderverdeeld naar leeftijd.

Hier is de complete gids voor het berekenen en begrijpen van uw BMI.  

Ken uw BMI

 

BMI rekenmachine bij kinderen en de 4 belangrijke grafieken

De BMI is een berekeningsmethode waarmee veel kinderen in de basisschoolleeftijd bij de zorgverlener vertrouwd raken. De BMI wordt gebruikt als instrument om kinderen te identificeren die buiten de normale gewichtscategorie vallen.

In deze context is de BMI-berekening bedoeld om gezinnen te helpen de beste en gezondste omgeving voor elk kind te creëren.

Het is misschien belangrijk te weten dat de BMI als berekeningsmethode is ontwikkeld met de groeiende leeftijdsgroep in gedachten. Het is geen methode die voor kinderen is ontwikkeld.

De imputatiemethode is ontwikkeld om de gezondheidstoestand van verschillende bevolkingsgroepen te vergelijken. Het werd in 1832 ontwikkeld als een instrument om de vooruitgang van de economie van een land te onderzoeken in verhouding tot het gewicht van zijn bevolking. Op dat moment in de wereldgeschiedenis waren er steeds meer mensen met overgewicht in rijke landen.

Het is belangrijk te beseffen dat een BMI-cijfer als een globale norm voor het ideale gewicht geldt. Er wordt geen rekening gehouden met verschillende lichaamsbouw of individuele verschillen in spiermassa.

De berekening van de BMI bij een kind (2-17 jaar) werkt op dezelfde manier als bij de volwassen leeftijdsgroep. Het gewicht en de lengte van het kind moeten worden gebruikt.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft 4 grafieken gemaakt speciaal om de BMI van kinderen te berekenen, aangezien de index niet voor hen is ontworpen. De 4 grafieken moeten worden gebruikt wanneer u wilt weten waar uw kind zich bevindt ten opzichte van de internationale normen voor het ideale gewicht bij kinderen. De grafieken houden rekening met geslacht en specifieke leeftijdsgroep.

De lichamelijke ontwikkeling van een kind kan snel gaan, en daarom kunnen er grote schommelingen in de BMI van een kind optreden. Het kan van een normaal gewicht naar ondergewicht gaan als het kind in korte tijd plotseling omhoog schiet.

Je moet extra voorzichtig zijn met het berekenen van de BMI van kinderen. Een BMI-calculator kan u globaal vertellen of uw kind ondergewicht, overgewicht of een normaal gewicht heeft volgens de internationale gewichtsnormen.

 

Hoe bereken je BMI?

Een BMI-calculator kan worden gebruikt om mensen bewust te maken van de noodzaak van specifieke acties om obesitas te bestrijden. En met de calculator kunt u nagaan of u ondergewicht hebt in vergelijking met het gemiddelde. Ondergewicht kan een teken zijn dat je lichaam uit balans is.

Een BMI-calculator heeft tegenwoordig tot doel iemands gezondheidstoestand te leren kennen op basis van zijn gewicht in verhouding tot zijn lengte.

Het gebruik van een BMI-calculator kan voor veel mensen een nuttig hulpmiddel zijn om een concrete indruk te krijgen van iemands algemene gezondheidstoestand in relatie tot het ideale gewicht.

Er wordt een specifieke formule gebruikt om iemands BMI-cijfer te berekenen. Het is een formule die al meer dan 150 jaar bestaat en oorspronkelijk in België werd ontwikkeld.

U hebt 2 getallen nodig voor de berekening - uw gewicht in kilo's en uw lengte in meters2:

  • gewicht(kg)/lengte(m)2= BMI

U kunt het resultaat niet geïsoleerd gebruiken. Je moet het cijfer vergelijken met je leeftijd. Er zijn verschillende en algemene gewichtsklassen die ondergewicht onderscheiden van normaal en overgewicht. Deze gewichtsklassen bevatten bereiken waarin u zichzelf moet plaatsen met het cijfer van uw BMI-berekening.

Het is voor uw toepassing van de BMI-berekening van cruciaal belang dat u rekening houdt met de leeftijdsgroep. Er is een verschil in wat een kind idealiter zou moeten wegen in vergelijking met een volwassene. De BMI-calculator houdt geen rekening met individuele verschillen in lichaamsbouw en spiermassa.

U kunt uw BMI zelf berekenen als u uw lichaamsgewicht en lengte weet. Het is een goed idee om u 's morgens te wegen en u gedurende een week elke dag te wegen. Dit zal u het meest nauwkeurige resultaat geven over uw lichaamsgewicht.

Als je eenmaal je BMI-getal weet, kun je het gebruiken als een indicator voor overgewicht en bewustwording van obesitas-gerelateerde problemen.

Hoe gebruik je een BMI-calculator met leeftijd

Vele BMI-calculators gebruiken alleen lengte en gewicht om uw BMI te berekenen. Wanneer u een rekenmachine gebruikt met als extra parameter de leeftijd, kunt u een nauwkeuriger maatstaf voor uw gezondheid krijgen. Het kan nuttig zijn BMI-calculators te gebruiken die leeftijd in de berekening meenemen. Naarmate we ouder worden, zal ons gewicht ook veranderen.

Wanneer u bezig bent met afvallen, kunt u ervoor kiezen om uw vooruitgang te volgen met behulp van een BMI-calculator. Hier kunt u maand per maand meten hoe u afvalt. Het bijhouden van statistieken, zodat je je vooruitgang kunt zien, kan een motivator voor jezelf zijn.

U kunt een BMI-calculator voor verschillende doeleinden gebruiken:

  • Indicator van of u tot de groep met overgewicht behoort
  • Een motiverend hulpmiddel om een gezondere levensstijl te beginnen
  • Hulpmiddel om uw gewichtsverlies te volgen

Alle volwassenen kunnen een BMI-calculator gebruiken om een idee te krijgen van hun gezondheidstoestand met betrekking tot obesitas en ondergewicht. Op je gewicht letten is heel belangrijk voor je gezondheid. Zowel ondergewicht als overgewicht kunnen schadelijk zijn voor je lichaam.

Zelfs als u zich ervan bewust bent dat u tot de categorie overgewicht behoort, kan het motiverend voor u zijn om een hulpmiddel te gebruiken dat u visueel vertelt dat u overgewicht hebt. In dit verband kunt u de BMI-calculator gebruiken om een gezondere levensstijl te beginnen.

Doordat u zelf uw BMI kunt berekenen, kunt u van de berekeningsmethode profiteren wanneer u een verandering van levensstijl doorvoert met de nadruk op gewichtsverlies. Het is gemakkelijk om uw positieve gewichtsverlies te volgen wanneer u uw BMI maand na maand ziet dalen.

Wetenswaardigheden over BMI-berekenaars bij ouderen

Het is belangrijk om je gezondheid je hele leven in de gaten te houden. Naarmate u ouder wordt, zal er echter extra reden zijn om naar uw gewicht te kijken. Naarmate we ouder worden, verandert ons lichaam en wordt het brozer. Het gewicht is een goede indicator voor de gezondheidstoestand van een persoon. Het is echter niet alleen het gewicht waarnaar u moet kijken om te beoordelen of u gezond bent of niet. Bij de berekening van uw BMI moet u ook rekening houden met uw vetmassa en uw lengte.

Verschuivingen in iemands gewicht kunnen erop wijzen dat er iets mis is.

Ouderenden kunnen zowel aan overgewicht als aan ondergewicht lijden. Veel oudere mensen ervaren perioden van verminderde eetlust, waardoor ze vet en spiermassa verliezen en gewicht verliezen. Ondergewicht kan een kritieke toestand zijn bij een oudere persoon, die vatbaarder zal zijn voor infecties. Het lichaam kan het moeilijker vinden om zichzelf te herstellen en het kan moeilijker voor u zijn om te herstellen van een gewone griep.

Het is aan te bevelen dat u, als bejaarde, regelmatig een BMI-calculator gebruikt om voortdurend op de hoogte te zijn van uw gewicht en plotselinge veranderingen daarin.

Wanneer u regelmatig op uw gewicht let, kunt u maatregelen nemen tegen ondergewicht of overgewicht. Als u ondergewicht heeft, is het belangrijk om te kijken naar uw voeding en de voedingswaarde daarvan. Misschien moet u meer kleine hapjes eten. Als u overgewicht heeft, moet u misschien meer gaan bewegen. Er zijn tal van functionele fitnessapparaten voor thuisgebruik die op individueel niveau kunnen worden gebruikt.

Met een BMI-calculator kunt u gezondheidsproblemen op de lange termijn helpen voorkomen.

 Ouderen

Voordelen van BMI-calculator voor vrouwen en mannen

Wanneer je als vrouw een echte indruk wilt krijgen van je gezondheidstoestand, is het niet voldoende om je alleen te richten op het getal op de weegschaal in de badkamer. Vrouwen verschillen sterk in lengte en een gewicht van 60 kg zegt niets over uw gezondheid, aangezien er een verschil is tussen 180 cm of 160 cm.

Het grote voordeel van de BMI-calculator is dat hij rekening houdt met je lengte. Dit geeft u een cijfer dat is berekend op basis van uw individuele omstandigheden voor zowel gewicht als lengte. Dit geeft u een bruikbaarder beeld van uw gezondheidstoestand.

Een BMI-calculator is van groot individueel belang. Het kan een instrument zijn dat u gebruikt om uw gewichtscurve in het oog te houden als u doelstellingen hebt om aan te komen of af te vallen. De BMI-calculator is niet alleen op individueel niveau van groot belang, maar ook op maatschappelijk niveau.

De BMI wordt al enkele decennia gebruikt als een nationaal en internationaal instrument om normgrenzen voor het gewicht van de volwassen bevolking vast te stellen.

Het andere grote voordeel van de BMI-calculator is dat deze in de gezondheidszorg wordt gebruikt als hulpmiddel bij onderzoek. U kunt er dus van uitgaan dat de geldende BMI-waarden zijn vastgesteld op basis van gedegen, wetenschappelijk onderzoek om de optimale gezondheidstoestand in relatie tot leeftijd en gewicht aan te geven.

Dit betekent dat een arts aandacht zal kunnen besteden aan de gezondheidstoestand van bepaalde patiënten die buiten de normale categorie voor het ideale gewicht vallen.

Het kan nuttig en belangrijk voor u zijn om te weten dat wanneer u uzelf meet in een BMI-grafiek, de BMI-waarden zijn gebaseerd op de best mogelijke richtlijnen voor het ideale gewicht.

Iedereen boven de 19 jaar kan een BMI-calculator gebruiken. Het is ontworpen om te worden gebruikt op individueel, groeps- en gemeenschapsniveau.

BMI-calculator van vrouwen en gezond gewicht

Vrouwen en lichaamsgewicht zijn altijd een aandachtspunt geweest en blijven dat ook, onder invloed van de sociale media, modetijdschriften en de houding van het publiek. Veel vrouwen zijn ongelukkig met hun gewicht, dat zij te hoog vinden. Vanuit een gezondheidsperspectief kan een BMI-calculator een positieve maatregel zijn voor een vrouw om te gebruiken.

Vrouwen moeten vet op hun lichaam hebben om gezond te zijn. Vet is gezond en helpt het hormonale evenwicht van een vrouw in stand te houden. Vrouwen zouden een vetmassa tussen 18-25% moeten hebben, terwijl mannen een optimaal lichaamsgewicht tussen 10-18% zouden moeten hebben. Er is een biologisch verschil tussen hoeveel vet een vrouw en een man moet hebben.

Hoewel een slanke taille en dijen vanuit een schoonheidsperspectief wenselijk zijn, betekent dit niet noodzakelijk dat deze lichaamsvorm gezond is.

Zowel mannen als vrouwen moeten een BMI tussen 18,5-24,9 hebben om als normaal gewicht te worden beschouwd. Voor vrouwen betekent dit dat ze lichaamsvet moeten hebben om als gezond te worden geclassificeerd.

Een gezond gewicht is een teken dat u een passend energieniveau hebt voor uw geslacht en lichaamstype. En het belangrijkste is dat een BMI binnen het normale bereik een teken is dat uw lichaam lichamelijk in staat is om ziekten (waaronder hart- en vaatziekten en diabetes) te bestrijden.

Niet ernstig ondergewicht, noch overgewicht is gezond voor het lichaam.

Een persoon met ondergewicht is kwetsbaarder voor ziekten omdat het immuunsysteem verzwakt is. En iemand met overgewicht loopt een groot risico op het ontwikkelen van cardiovasculaire problemen, artrose en beroerte, naast andere.

Vanuit gezondheidsoogpunt is het ideale gewicht een gewicht waarbij het hogere vetpercentage bij vrouwen wordt opgevangen.

Zolang een vrouw een tailleomtrek van 80 cm en minder heeft, loopt zij geen verhoogd risico op het krijgen van leefstijlgebonden ziekten.

BMI rekenmachine ift. mannen en spiermassa

Mannen en vrouwen kunnen een grote variatie in spiermassa hebben. Als u serieus traint, weegt u meer dan iemand van dezelfde leeftijd, hetzelfde geslacht en dezelfde lengte, die niet traint.

Daarom kan er een verschil zijn in het BMI-resultaat tussen 2 mannen die dezelfde lengte hebben. In dit verband is het belangrijk op te merken dat spiermassa ongeveer 20% meer weegt dan dezelfde hoeveelheid vet. Een gespierde man zal dan ook merken dat hij als overgewicht kan worden beoordeeld, zelfs als hij een laag vetpercentage heeft. Dit is te wijten aan het gewicht van de spiermassa. Spier is niet schadelijk voor het lichaam, net zomin als vet dat is.

Een man en een vrouw moeten afzonderlijk een BMI-calculator gebruiken. Op papier kunnen 2 mannen dezelfde BMI hebben, waarbij de ene gespierd is en een laag vetpercentage heeft, en de andere een kleine spiermassa heeft maar een hoog vetpercentage. Afhankelijk van waar het vet zich bevindt, kan de man met het hoge vetpercentage risico lopen op het ontwikkelen van levensstijlgerelateerde ziekten, ook al valt hij binnen het normale bereik van de BMI-limieten.

Sinds de uitvinding van de BMI-calculator is de focus op de plaats van het vet naar voren gekomen als een extra instrument om de gezondheidstoestand van een persoon te beoordelen. Dit verfijnt het gebruik van de BMI-calculator als methode om te beoordelen of iemand een gezond of ongezond gewicht heeft.

De bestaande en huidige BMI-grenswaarden zijn vastgesteld door de WHO en de Deense gezondheidsautoriteit. De grenzen zijn vastgesteld in verhouding tot wat als het ideale gewicht voor een volwassen mens wordt beschouwd.

De BMI-calculator gaat ervan uit dat het de vetmassa van het lichaam is die varieert - en niet de spiermassa. Als gespierde moet je voorzichtig zijn met een BMI-calculator, want die kan je als te zwaar categoriseren, ook al heb je een normaal en gezond vetpercentage voor je geslacht.

BMI rekenmachine in vrouw en meting van gewicht 

Om het meest nauwkeurige en bruikbare resultaat van je BMI-calculator te krijgen, moet je zo nauwkeurig mogelijke cijfers gebruiken. Dit betekent dat je jezelf op de hoogte moet meten zonder schoenen aan. Dit is het eenvoudigste getal in de berekening. Wat het meten van het gewicht betreft, dit is een onzekerder getal. Er zullen verschillen zijn in het tijdstip van de dag waarop u zich weegt, en niet in de laatste plaats zullen er verschillen zijn in het tijdstip van de maand waarin u zich weegt. Een vrouw doorloopt vele fasen in haar menstruatiecyclus. Fases die haar lichaamsgewicht beïnvloeden.

Jouw cyclus kan onder meer van invloed zijn op je zweten, het vasthouden van water en constipatie. Deze elementen hebben invloed op je gewicht.

Vrouwen hebben over het algemeen een schommelender gewicht dan mannen. Hun maandelijkse cyclus heeft een grote invloed op het lichaam en de conditie ervan.

Als vrouw wordt aanbevolen uw BMI over meerdere weken te meten om het meest nauwkeurige resultaat te krijgen. U kunt het gemiddelde van uw verschillende metingen gebruiken, aangezien het natuurlijk is dat uw individuele metingen kunnen schommelen.

Het is belangrijk om rekening te houden met verschillende omstandigheden in uw lichaam die van invloed zijn op uw lichaamsgewicht. Zelfs als uw gewicht van week tot week schommelt, wil dat nog niet zeggen dat uw gezondheid ook schommelt. U kunt een gezond lichaam hebben, zelfs als uw gewichtsmetingen schommelen.

Het normale bereik voor een gezonde BMI is 18,5-24,9. Binnen deze marge is er voldoende ruimte om uw gewicht te laten schommelen zonder dat u als onder- of overgewicht wordt gecategoriseerd.

Zelfs als u in het normale bereik bent, kan uw vet zich nog steeds op een ongezonde manier op uw buik bevinden. Daarom moet u uw BMI-meting altijd beoordelen in relatie tot uw figuur en lichaamsvorm.

Invers gebruik van de BMI-calculator met leeftijd

Als je eenmaal weet hoe je de BMI-calculator moet gebruiken om een indicator van je gewicht te vinden, kun je de berekeningsmethode ook in omgekeerde richting gebruiken. In dit geval kunt u de index ombuigen om te weten te komen wat uw ideale gewicht zou zijn in verhouding tot uw lengte.

Er zijn tabellen beschikbaar die u kunt gebruiken om uit te vinden wat uw optimale gewicht zal zijn, afhankelijk van uw lengte.

Dit kan nuttig zijn wanneer u een gezondere levensstijl wilt beginnen en wanneer u gewicht en vet wilt verliezen.

Hier krijgt u een indicatie van wat voor u het ideale gewicht bij benadering zou zijn, gebaseerd op uw lengte. U kunt dit ideale gewicht gebruiken om uit te vinden hoeveel kilo het voor u gezond zou zijn om af te vallen.

Wanneer u gewicht wilt verliezen, is het van groot en motiverend belang dat u concrete doelen hebt om na te streven. Dit zal uw proces naar uw doel gemakkelijker en gerichter maken.

Als u daarentegen ondergewicht heeft, kunt u de BMI-calculator gebruiken om uit te vinden hoeveel kilo het gezond voor u zou zijn om aan te komen.

Is er een verschil tussen vrouwen en mannen in een BMI-calculator?

Mannen en vrouwen moeten hun BMI op dezelfde manier berekenen. Beide geslachten moeten hun gewicht en lengte invoeren in de berekeningsmethode, en hun individuele resultaten zullen worden weergegeven. Op het eerste gezicht kan het paradoxaal lijken dat vrouwen en mannen dezelfde formule en methode moeten gebruiken, aangezien er een groot lichamelijk verschil tussen hen bestaat.

Het verschil in berekeningsmethode is gebaseerd op het feit dat mannen biologisch gezien een sterkere botstructuur hebben, terwijl vrouwen van nature een hoger vetpercentage hebben maar een slankere lichaamsstructuur. Wat de BMI betreft, hebben beide geslachten individuele omstandigheden die hen in staat stellen dezelfde formule te gebruiken.

BMI-calculator voor kinderen en hun gezondheid

Kinderen zijn verschillend, en hun gewicht kan sterk variëren tijdens hun opgroeiperiode. Voor de meeste volwassenen zal het berekenen van de BMI van uw kind gebaseerd zijn op een intentie om te doen wat het beste is voor uw kind in termen van gezondheid en welzijn.

U kunt een BMI-calculator gebruiken om te bepalen of uw kind overgewicht heeft of niet. In Denemarken is er een toenemende tendens dat kinderen onder de 15 jaar steeds meer overgewicht krijgen. Deze ontwikkeling is gedeeltelijk het gevolg van onze levensstijl en levenswijze. We consumeren meer verzadigd vet en we bewegen minder.

Kinderen hebben de hulp van volwassenen nodig om hun overgewicht te verminderen en goede, gezonde gewoonten te ontwikkelen die ze kunnen meenemen in hun puberteit en volwassenheid.

Het is belangrijk om op het gewicht van uw kind te letten. U kunt de BMI-calculator gebruiken om de gewichtscurve van uw kind in de gaten te houden. Het is heel belangrijk voor uw kind dat u, als volwassene, uw best doet om de emotionele en sociale problemen te voorkomen die overgewicht kan veroorzaken.

Een kind met overgewicht wordt niet alleen lichamelijk uitgedaagd, wat tot uiting zal komen in de interactie en het spel met leeftijdgenootjes. Zwaarlijvigheid heeft een emotionele keerzijde, die zich bij veel kinderen uit in een laag gevoel van eigenwaarde.

De BMI van een kind kan als hulpmiddel worden gebruikt om te bepalen of uw kind in verhouding tot zijn of haar geslacht als overgewicht of ondergewicht wordt beschouwd. Het is belangrijk rekening te houden met de verschillen in lichaamsbouw en ontwikkelingscurves van kinderen.

Als er actie wordt ondernomen om het overgewicht van uw kind te verminderen, kunt u samen met uw kind een BMI-ontwikkelingsgrafiek maken om de positieve ontwikkeling te visualiseren.

Hoe begrijp je de BMI calculator vs. volwassenen

Voorheen waren er slechts 3 groepen BMI-waarden - respectievelijk ondergewicht, normaal gewicht en overgewicht. Aangezien onze levensstijl is veranderd sinds de uitvinding van de BMI-calculator in 1832, is er behoefte ontstaan aan de ontwikkeling van meer gewichtsgroepen.

Vandaag zijn er 6 verschillende groepen, die de verschillende gewichtsklassen indelen:

  • 18,5-24,9 = normaal gewicht
  • 25-29,9 = grenzend aan overgewicht
  • 30-34.9 = overgewicht
  • 35-39,9 = zeer overgewicht

Wanneer u uw BMI-cijfer begrijpt door het in de verschillende gewichtsklassen te plaatsen, moet u zich ervan bewust zijn dat bij de berekening geen rekening wordt gehouden met geslacht of lichaamsvorm. Een gespierde man die op ambitieus niveau aan krachttraining doet, zal een hogere BMI hebben dan het gemiddelde voor zijn lengte- en gewichtscurve. Dit is te wijten aan de grotere hoeveelheid spiermassa, die niet in de berekening wordt meegenomen.

Met andere woorden, je hebt niet per se overgewicht alleen maar omdat je een BMI in de 25+ range hebt.

Een BMI-calculator is, in het kort, een indicator van iemands gewichtsklasse.

Bij de berekening van je BMI moet je, naast geslacht en spiermassa, ook letten op waar op je lichaam je vetmassa zich bevindt. Er is een verschil tussen waar je het meeste vet op je lichaam hebt en hoe gezond of schadelijk het is. Het is gezonder om een grote vetmassa op de dijen te hebben dan op de buik.

Wanneer u voor de eerste keer een BMI-calculator gebruikt, is het raadzaam een holistische kijk te hebben op uw lichaam, lichaamsvorm en de plaats van het vet. U moet uw BMI-berekening gebruiken als onderdeel van een grotere gezondheidsbeoordeling van uw lichaam en levensstijl. Zodra u een algemene beoordeling hebt, kunt u beslissen of u actie wilt ondernemen om gewicht te verliezen als u wordt gecategoriseerd als overgewicht met een ongezonde locatie van vetmassa.

Wetenswaardigheden over BMI calculator voor jongeren

Zoals bij de beoordeling van de gezondheidstoestand van een volwassene met betrekking tot zijn gewicht, moet ook bij het gebruik van een BMI-calculator met betrekking tot een jongere een holistische benadering worden gehanteerd.

Een BMI-cijfer staat niet op zichzelf als je wilt weten of een jongere als ondergewicht of overgewicht kan worden beoordeeld. Een jong persoon zal zich fysiek ontwikkelen en er kunnen grote genderverschillen zijn tussen meisjes en jongens wat betreft het vetpercentage.

Meisjes krijgen tijdens de puberteit van nature een hoger vetpercentage, terwijl jongens biologisch gezien een grotere spiermassa ontwikkelen. Er zal een groot verschil zijn tussen jongeren die leeftijdsgenoten zijn. Sommige ontwikkelen zich al vroeg in de adolescentie, andere pas later. Dit betekent dat sommige jongeren als ondergewicht voor hun leeftijd kunnen worden geclassificeerd, simpelweg omdat de puberteit nog niet volledig is ingetreden.

Bij het gebruik van een BMI-calculator voor een jong iemand, moet je ook rekening houden met waar het vet zich op het lichaam bevindt. Als de jongere een BMI heeft die op overgewicht wijst, betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat de jongere een ongezond gewicht heeft. Als het vet gelijkmatig over het lichaam is verdeeld, is er sprake van een harmonieus lichaam. Deze lichaamsstructuur kan erfelijk zijn, of het hogere vetpercentage kan iets zijn dat de jongere ontgroeit.

Alleen als het vet zich op de buik en dicht bij de inwendige organen bevindt, is er reden om aandacht te besteden aan het overgewicht bij de jongere.

Het hoeft geen grote verandering van levensstijl te betekenen om obesitas te verminderen. Voor veel mensen kan de uitkomst van een BMI-calculator die overgewicht laat zien, de aanleiding zijn om in het dagelijks leven gezondere gewoonten aan te nemen.

All in trainingsapparatuur en -machines

Bij Apuls zijn we gespecialiseerd in alles wat te maken heeft met trainingstoestellen en trainingstoestellen, zodat we onze klanten de beste oplossingen kunnen bieden voor een gezondere levensstijl. Ontdek ons opwindend aanbod op deze site vandaag nog!